Appva besöker Skåne Stadsmission

Som vi alla vet har våra vanliga mötesplatser som mässor och konferenser ställts in under året. Appva hann med två av tre användarträffar men den sista uteblev. De luncher som var bokade skänkte vi istället till Skåne Stadsmission och fick samtidigt insyn i en annan typ av vardag. Stort tack för trevligt besök!