Appva och Nexus i samarbete för enkel och säker inloggning

Vårt samarbete med Nexus innebär att vi kan erbjuda ytterligare valmöjligheter kring stark autentisering för inloggning i MCSS appar, såväl Android som iOS. Se filmen där Nexus berättar mer här