Smarta filter förenklar kvittering och uppföljning av larm

 I takt med att MCSS används för allt mer inom verksamheten har vi sett behov av smartare uppföljning och kvittering av larm.

Ibland vill man göra ett urval av larm som ska kvitteras, eller kvittera larm lista för lista eller i en kombination av signeringslistor och kalenderaktiviteter. Ja, behoven är många och varierande.

Den nya funktionen stödjer:

  • Urval av larm som ska kvitteras, alternativt behållas.
  • Urval av listor och kalenderhändelser för hantering av larm.
  • Filtrering på Signerade eller Ej signerade insatser och aktiviteter.