Filtrering av insatser ger snabb överblick

För att förenkla navigeringen i MCSS Signeringsapp för Android finns nu möjlighet att aktivera en fitreringsfunktion.

Genom att filtrera insatser får användaren en tydlig överblick och kan enkelt se vilka insatser som behöver åtgärdas. Filtrering kan göras med följande val:

-Försenade
-Osignerade
-Avvikande (till exempel Delvis givna eller Medskickade).

Användaren får en enklare, snabbare och säkrare hantering.

Filtreringsfunktionen finns tillgängligt för MCSS Signeringsapp för både Android iOS.

Låter det intressant? Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss