Utökad mätvärdeshistorik i MCSS Signeringsapp

Tilläggsmodul Mätvärde.

Nu kan användare av modulen Mätvärde se historik i MCSS Signeringsapp för de 5 senaste mätningarna, oavsett hur gamla de är. Sedan tidigare visas samtliga värden som registrerats under de senaste 7 dagarna.

Genom att få en mer komplett historik tillgänglig direkt i MCSS Signeringsapp skapas enklare och säkrare uppföljning. I MCSS Administrationsgränssnitt visas, som tidigare, fullständig historik både som tabell och graf.

Mätvärden finns för Andningsfrekvens, Avföring, Kroppslängd, Kroppstemperatur, P-glukos, Puls, Syremättnad, Urin, VAS-skala och Vikt. Registrerade värden kan kopplas ihop med delegering så att endast behörig personal kan ange värden.

Låter det intressant? Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Ladda ned produktblad för modul Mätvärde