Utförd tid ger mer information

Tilläggsmodulen Utförd tid möjliggör att komplettera med klockslag och datum för när insatsen utfördes vid de tillfällen då signering och insatsens utförande inte sker i samtidigt.

28 maj, 2021

Smarta filter förenklar kvittering och uppföljning av larm

 I takt med att MCSS används för allt mer inom verksamheten har vi sett behov av smartare uppföljning och kvittering av larm.

1 mars, 2021

Appva och Nexus i samarbete för enkel och säker inloggning

Vårt samarbete med Nexus innebär att vi kan erbjuda ytterligare valmöjligheter kring stark autentisering för inloggning i MCSS appar, såväl…

3 februari, 2021

Ny design på MCSS översikt

Vi startar 2021 med att uppdatera utseendet på översikten i MCSS Admin .

25 januari, 2021

Förbättrad förbrukningsjournal

Förbrukningsjournalerna får nytt utseende och även förbättrad filterfunktion. Tidigare kunde man välja hel kalendermånad, nu kan datum väljas fritt. Knapp…

25 januari, 2021Tidigare