Möt oss på Äldreomsorgsdagarna

Nu finns flera nya funktioner tillgängliga i MCSS, nyheter som vi gärna vill dela, visa och diskutera med er.

6 oktober, 2021

Appvas VD Ulrika Kjellberg medverkar i Phoniros podd Äldreomsorgsnördarna

Mattias Söderberg, Phoniro, samtalar med Ulrika om hur digital läkemedelssignering ökar tryggheten för brukaren genom att rätt insats sker i rätt tid, av rätt medarbetare. Digital läkemedelssignering bidrar även till ökad motivation och framförallt till minskad stress hos personalen.

24 september, 2021

Appva är nominerad till Guldpillret 2021

För att bli nominerad till Guldpillret ska man kunna visa på insatser som gör läkemedelsanvändning bättre och säkrare för patienten.

15 september, 2021

Värden för längd och urinmätning nu i modulen Mätvärde

Många av våra användare har efterfrågat stöd för att registrera urinmängd och längd i tilläggsmodulen Mätvärde. De nya mätvärdena finns tillgängliga i MCSS signeringsapp för Android och iOS från 1 november.

13 september, 2021

Utförd tid ger mer information

Tilläggsmodulen Utförd tid möjliggör att komplettera med klockslag och datum för när insatsen utfördes vid de tillfällen då signering och insatsens utförande inte sker i samtidigt.

28 maj, 2021 Tidigare