Digital och mobil signering av delegering i MCSS

Tilläggsmodul för att kunna signera delegeringar digitalt i det mobila gränssnittet.

6 maj, 2019

Appva lanserar AI för KVÅ-rapportering

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso-och sjukvården träder i kraft den 1 januari 2019.

12 december, 2018

Innovationspris för BPSD-arbete med stöd av Appva till Torsby kommun.

För två år sedan införde demensavdelningen Ängen på äldreboendet Dalbygården i Sysslebäck MCSS. Detta har resulterat i att personalen nu har fått motta årets innovationspris från BPSD-registret – priset som delas ut för att uppmuntra utveckling och nytänkande inom vård och omsorg av dementa.

26 november, 2018

Träffa Appva!

Under 2019 kommer vi att delta på ett flertal mässor och konferenser där vi presenterar oss och gärna träffar dig.  Hoppas att vi ses!

22 november, 2018

Hemtjänsten i Ekenässjön satsar på MCSS

MCSS har installerats på alla mobil­telefoner som används inom hemtjänsten och funktionshinder­omsorgen i Vetlanda kommun.

16 oktober, 2018Tidigare