Appva är nominerad till Guldpillret 2021

För att bli nominerad till Guldpillret ska man kunna visa på insatser som gör läkemedelsanvändning bättre och säkrare för patienten.

15 september, 2021

Värden för längd och urinmätning nu i modulen Mätvärde

Många av våra användare har efterfrågat stöd för att registrera urinmängd och längd i tilläggsmodulen Mätvärde. De nya mätvärdena finns tillgängliga i MCSS signeringsapp för Android och iOS från 1 november.

13 september, 2021

Utförd tid ger mer information

Tilläggsmodulen Utförd tid möjliggör att komplettera med klockslag och datum för när insatsen utfördes vid de tillfällen då signering och insatsens utförande inte sker i samtidigt.

28 maj, 2021

Smarta filter förenklar kvittering och uppföljning av larm

 I takt med att MCSS används för allt mer inom verksamheten har vi sett behov av smartare uppföljning och kvittering av larm.

1 mars, 2021

Appva och Nexus i samarbete för enkel och säker inloggning

Vårt samarbete med Nexus innebär att vi kan erbjuda ytterligare valmöjligheter kring stark autentisering för inloggning i MCSS appar, såväl…

3 februari, 2021Tidigare