Integritetspolicy

Appvas policy för personuppgiftsbehandling

Syftet med insamling och behandling av personuppgifter från våra befintliga och potentiella kunder samt partners är att kunna fullfölja Appvas avtalade åtagande och skyldigheter samt att kunna kommunicera med våra kunder. Vidare att informera potentiella kunder och marknaden allmänt om Appva AB, samt bearbeta och marknadsföra företaget och våra tjänster. Uppgifterna lagras i enlighet med gällande lagstiftning och sparas som längst i 7+1 år efter avtalet upphör (Bokföringslagen) eller 2 år efter senaste kontakt med potentiell kund.

Typ av personuppgifter vi behandlar

Avseende våra kunder hanterar vi personuppgifter både vad avser kunds medarbetare respektive kunds vårdtagare:

Namn
Adress
Personnummer
Telefonnummer
E-postadress

Läs hela Vitec Appvas integritetspolicy här (PDF)

dataskyddsombud@verksamhetsfokus.se