Appva väljer hållbart på mässor – vill få bort trycksaker och onödiga transporter, för miljöns skull

Inför årets mässor kommer det inte att finnas tryckta broschyrer eller produktblad i Appvas montrar, istället finns all information digitalt.

-Mässor genererar, av tradition, ett överflöd av pappersbroschyrer säger Vitec Appvas VD, Ulrika Kjellberg.

-Vi vill vara en miljömässigt hållbar leverantör som driver på digitaliseringen fortsätter Ulrika. Vi ska delta vid mässor utan att belasta miljön mer än nödvändigt, det är ett viktigt steg i vårt totala hållbarhetsarbete.

Här kan du läsa mer om Vitec-koncernens hållbarhetsarbete som utgår från FN:s klimatmål.