Värden för längd och urinmätning nu i modulen Mätvärde

Många av våra användare har efterfrågat stöd för att registrera urinmängd och längd i tilläggsmodulen Mätvärde. De nya mätvärdena finns tillgängliga i MCSS signeringsapp för Android och iOS från 1 november.

13 september, 2021

Utförd tid ger mer information

Tilläggsmodulen Utförd tid möjliggör att komplettera med klockslag och datum för när insatsen utfördes vid de tillfällen då signering och insatsens utförande inte sker i samtidigt.

28 maj, 2021

Smarta filter förenklar kvittering och uppföljning av larm

 I takt med att MCSS används för allt mer inom verksamheten har vi sett behov av smartare uppföljning och kvittering av larm.

1 mars, 2021

Appva och Nexus i samarbete för enkel och säker inloggning

Vårt samarbete med Nexus innebär att vi kan erbjuda ytterligare valmöjligheter kring stark autentisering för inloggning i MCSS appar, såväl…

3 februari, 2021

Ny design på MCSS översikt

Vi startar 2021 med att uppdatera utseendet på översikten i MCSS Admin .

25 januari, 2021 TidigareSenare