Covid-19 lyfter behovet av digitalisering

När färre medarbetare ska klara ett ökat vårdbehov, ger Appvas lösning MCSS ett viktigt stöd.

6 april, 2020

Beredskap Covid-19

Appva kommunicerar via nyhetsbrev till befintliga kunder om olika åtgärder som vi vidtar.

1 april, 2020

Blodsocker nu i modulen Mätvärde

Nu ingår Blodsocker med skalan mmol/l i modulen Mätvärde. Inmatning kan kopplas ihop med delegering så att endast behörig personal kan ange glukosvärdet.…

20 februari, 2020

Träffa Appva!

Under året deltar vi på ett flertal mässor och konferenser där vi presenterar oss och gärna träffar dig. Hoppas att vi ses!

10 februari, 2020

Susanne Sahlén, Appva, om MVTe 2020

Vår kollega Susanne summerar MVTe 2020 och berättar vad som händer på mässan när deltagarna gått hem.

23 januari, 2020TidigareSenare