Om Appva

Om Appva

+100 000 användare kravställer, vi utvecklar.

Vårt uppdrag är att skapa enkla och intuitiva användargränssnitt i tillgänglig och stabil miljö.

Idén om en mobil och digital lösning för signering av ordinerade insatser föddes i Göteborg 2011. Under åtta månader samlades krav och önskemål in från olika användargrupper. I december 2012 gjordes den första signeringen på ett äldreboende i Göteborg. Idag använder fler än 100 000 personer MCSS som ett viktigt stöd i sitt dagliga arbete inom vård, omsorg och psykiatri.

I juni 2020 såldes Appva till Vitec Software Group. Vitec är en nordisk långsiktig ägare med mycket god förståelse för vad det innebär att utveckla och leverera verksamhetskritisk programvara till offentlig sektor.

Om Vitec

1985 bildades Vitec av Lars Stenlund och Olov Sandberg. De båda var vid tiden forskare vid Umeå universitet och hade fått upp ögonen för programmering och tyckte att en programvara för energiuppföljning för fastighetsbolag var en spännande utmaning.

Idag finns Vitec-gruppens produkter i hjärtat av en mängd verksamheter som apotek, bilverkstäder, fastigheter, sjukvård och undervisning.

Vitecs väg till det hållbara samhället går genom våra egenutvecklade programvaror och kunniga medarbetare.

Se mer på vitecsoftware.com/sv/omvitec/

Mer än 275.000 signeringar varje dag.

Av insatser i MCSS Signeringsapp.

2022

Fler tilläggsmoduler och ökad funktionalitet.

Tilläggsmodulen Utförd tid lanseras. I modulen mätvärde tillkommer fler valmöjligheter som urin, VAS-skala och längd.

2021

MCSS signeringsapp för Android 2.0.0 släpps

Med en rad nya funktioner och ett nytt användargränssnitt.

2021

Ständiga förbättringar av användargränssnitt

Ny funktionalitet och ett intuitivt gränssnitt för att skapa bästa förutsättningar för användaren.

2021

200 miljoner signeringar

Appvas kunder har tillsammans gjort över 200 miljoner digitala signeringar i MCSS.

2020

Nytt kontor i Stockholm

Appva fortsätter att växa och öppnar kontor i Stockholm.

2020

Covid-19

Med anledning av Covid-19 utvecklar Appva mätvärden för att registrera kroppstemperatur, syremättnad och andningsfrekvens i MCSS. Mätvärdena erbjuds kostnadsfritt till Appvas kunder.

2020

Ny ägare

Vitec Software Group AB förvärvar 100% av aktierna i Appva AB. Med Vitec som ägare kommer Appvas långsiktighet att bestå, vilket gör oss till en trygg och säker leverantör idag och i framtiden.

2020

Vi ökar igen

Appva når över 100 miljoner signeringar och 100 000 dagliga användare.

2019

Digital och mobil signering av delegering

Med denna tilläggsmodul signeras delegeringar enkelt av legitimerad personal i MCSS administrationsgränssnitt, och av mottagaren direkt i det mobila gränssnittet.

2019

Appva lanserar AI för KVÅ-rapportering

Att tillämpa artificiell intelligens för att bygga bort tidskrävande administration för legitimerad personal nydanar vår äldreomsorg och vårt samhälle. Det är precis i den tekniska framkant som våra kunder vill vara.

2018

Appva presenterar MCSS Beställningslista

Appva presenterar nyheterna för MCSS med funktionen Beställningslista för läkemedelsnära produkter samt koppling till TENA Identifi™ med registrering av mätvärden.

2018

Antalet användare fortsätter öka

Appva når 70 miljoner signeringar och cirka 70 000 dagliga användare.

2018

MCSS för iPhone med stöd för NFC lanseras

NFC eller Närfältskommunikation (Near Field Communication) är en överföringsmetod för kontaktlöst utbyte av data över korta sträckor.

2018

Koppling till eHälsomyndigheten

MCSS genomgår prövning av eHälsomyndigheten för inkoppling mot myndighetens infrastruktur med godkänt resultat.

2017

ISO 27001-certifiering

Appvas ledningssystem för informationssäkerhet blir ISO 27001-certifierat.

2017

Appva och Pulsen Omsorg inleder samarbete

Appva och Pulsen Omsorg med journalsystemen Combine samt Magna Cura inleder ett samarbete.

2017

Antalet användare ökar

Appva når 20 miljoner signeringar och cirka 20 000 dagliga användare.

2017

TENA Identifi™ och MCSS

SCA tillgängliggör TENA Identifi™ via MCSS.

2017

Appva i Japan

Äldreboende i Japan visar intresse för MCSS vilket leder till en etablering av Appva i Japan.

2016

MCSS beforskas

Effekten av MCSS beforskas och publiceras i den internationella tidskriften CIN – Computers, Informatics, Nursing. Artikeln är skriven av Malin Alenius, PhD och Peter MD Graf, PhD, rubriken lyder: Use of Electronic Medication Administration Records to Reduce Perceived Stress and Risk of Medication Errors in Nursing Homes.

2016

Appva på Kammarkollegiets licensförsörjningslista

Appva blir genom partnern Atea leverantör på Kammarkollegiets licensförsörjningslista.

2015

MCSS på App Store

Appva lanserar MCSS native app för iOS.

2015

MCSS ger effekt

Flera kunder mäter minskade avvikelser med över 90%.
Nyttoanalys görs av kund, ROI < 6 månader. MCSS beforskas.

2015

MCSS växer

Ett tiotal kommuner använder MCSS, systemet har ca 2000 användare och drygt 2 miljoner utförda signeringar.

2014

TV4 uppmärksammar Digital Signering

December 2013 gör TV4 ett nyhetsinslag om förväntningarna på digital signering.

Hösten 2013

MCSS för Android

Sommaren 2013 lanseras MCSS för Android och fler kommuner börjar använda systemet.

Sommaren 2013

MCSS CE-märks

MCSS CE-märks som medicinteknisk produkt klass I, hos Läkemedelsverket.

Vintern 2013

MCSS driftsätts

I december 2012 görs den första driftsättningen av MCSS, på ett äldreboende i Göteborg signerar man digitalt för ca 50 brukare.

Hösten 2012

Vinnare Potential Quality Innovation 2012

Instituten för kvalitetsutveckling i Norden o Baltikum utser MCSS som vinnare i kategorin Potential Quality Innovation 2012.

2012

Våra samarbetspartners