Om tjänsten

Medication and Care Support System

Rätt insats i rätt tid av rätt person. Sveriges första CE-märkta system för mobil och digital signering av HSL- och SoL-insatser samt boendekalender

Statistik som visar avvikelser i MCSS

Framtaget för verksamheter med ambition

Medication and Care Support System (MCSS) är framtaget för verksamheter med ambition och vilja att producera god och säker omsorg, följa lagrum och direktiv och ge sina medarbetare ett kraftfullt verktyg att klara detta samt mäta resultatet objektivt i realtid.

200 miljoner insatser

MCSS är Sveriges första system för digital signering inom omsorg. MCSS började användas redan 2012 och har sedan dess utvecklats tillsammans med användarna till att idag omfatta bland annat HSL/SoL-insatser och kalenderhändelser inom särskilda boende, hemsjukvård och gruppboende. Sedan start har mer än 200 miljoner signeringar gjorts i MCSS.

Systemet utvecklas kontinuerligt med nya tilläggsmoduler för att öka användarnyttan ytterligare. Bland funktionerna finns bland annat KVÅ-rapportering (Klassifikation av vårdåtgärder) för enkel rapportering till Socialstyrelsen samt digital och mobil signering av delegering i MCSS.

Vill du veta mer om MCSS?

Ladda ned produktblad

Eller maila oss på forsaljning@appva.com

Mobilt stöd

Med MCSS signeras insatser antingen i en smart telefon, t.ex. Samsung, HTC, iPhone eller på en iPad. Medarbetaren ser insats, instruktion och skattnings-information om brukaren. Medarbetarens delegering kontrolleras vid inloggning. Signeringarna går att ångra eller ändra, allt loggas och visas med signatur och tidstämpel. Vid utebliven eller försenad signering larmar MCSS. Via koppling till eHälsomyndigheten kan legitimerad personal ta del av vårdtagarens läkemedelslista, begära påfyllning av originalförpackade läkemedel samt läkemedelsnära produkter direkt från den mobila enheten.

Förenklar administration och skapar överblick

I den administrativa delen av MCSS planeras de olika insatserna. Medarbetarnas roll styr åtkomst och behörighet. I admin-gränssnittet visas status på alla planerade insatser i realtid. Vidare visas kommande händelser för ett proaktivt arbetssätt och planering. I statistikmodulen filtreras enkelt genomförda insatser fram, sortering sker på datum, organisation, typ av insats eller grupp.

  • Vilka personer har inte fått insatser eller fått för sent
  • Vilka personer har narkotika som ska kontrollräknas
  • Vilka personer har läkemedel som behöver fyllas på
  • Vilka personer har kalenderhändelser inom de närmaste dagarna
  • Vilka delegeringar behöver förnyas de närmaste veckorna
  • En graf över hur senaste veckans insatser utförts i förhållande till planeringen.

Teknisk fakta

Oberoende av plattform

MCSS går att använda på Android och iOS enheter. Administration av MCSS sköts via en webbläsare i datorn

Levereras som en tjänst

MCSS driftas av Appva och levereras som en tjänst via molnet. All kommunikation mellan server och klient sker krypterad via HTTPS och kräver certifikat.

Säker lagring

All data lagras i säkra databaser som driftas i Sverige. Ingen patientinformation lagras på klient-enheter utan skickas direkt till databasen.

Säker inloggning med Siths

MCSS har inbyggt stöd för autentisering via SITHS-kort, Active Directory (AD) samt för MCSS specifika användaruppgifter.