Appvas MCSS, Medication and Care Support System, är Sveriges mest använda lösning för digital signering av HSL- och SoL-insatser.

MCSS Grundmodul

 

 

  1. Hem
  2. >
  3. Vi erbjuder
  4. >
  5. MCSS
  6. >
  7. Om tjänsten Grundmodul
MCSS - Medication and Care Support System

Grundmodul

Med MCSS Grundmodul får du mängder med funktionalitet som täcker basbehovet för de flesta verksamheter. Förutom att hantera både HSL- och SoL-insatser erbjuder Grundmodulen även en patientbunden kalender samt patientbundna förbrukningsjournaler av kontrolläkemedel. 

I MCSS Signeringsapp ser medarbetaren insats och instruktion, vid försenad signering larmar MCSS. 

illustration_appva_crew

Hur går det till?

Att implementera MCSS är enkelt. Vårt team leder införandet och vi genomför de utbildningar som verksamheten behöver i god tid innan driftsättning.

Vi erbjuder även ett brett utbud av online-kurser som stöd för nya medarbetare efter det att MCSS är driftsatt.

Vitec Appvas support finns för hjälp och stöd och du får tillgång till en rad guider så att du enkelt kan få svar på de vanligaste frågorna dygnet runt, året om. Som användare är du välkommen att gå med i MCSS användarnätverk för att dela erfarenheter och bolla idéer med andra.

Några av MCSS mest använda funktioner

Signeringslistor för alla typer av insatser

Fullt stöd för alla typer av insatser som verksamheten utför.

Skattnings- och uppmärksamhetssymboler

Symboler för det som kräver extra uppmärksamhet hos aktuell vårdtagare.

Boendekalender

För planering av andra aktiviteter som frånvaro, dusch, viktmätningar och läkemedelsronder.

Systematisk loggkontroll

Loggning av åtkomstkontroll enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Koppling till eHälsomyndigheten och FASS

I tjänsten finns koppling till eHälsomyndigheten för att ta del av patients förskrivningar.

Översikt insatser ej signerade i tid

Syftet med översiktsvyn är att skapa en tydlig överblick samt underlätta sortering och hantering av larm. Läs mer.

Integrerade förbrukningsjournaler

Stöd för att administrera och kontrollräkna narkotikaklassade läkemedel.

Delegeringskontroll vid signering

Endast person med aktuell delegering kan signera en insats, där delegering krävs.

Flera adresser

Patient kan ha flera adresser med sammanhängande signeringslista.

Påfyllnad av läkemedel

Medarbetare kan avisera, direkt i MCSS Signeringsapp, när påfyllnad av läkemedel behövs.

Statistik och rapporter

Utfall och uppföljning görs via realtidbaserad statistik och grafer.

Komplettera efter behov

MCSS Grundmodul kan kompletteras med en eller flera tilläggsmoduler, allt efter verksamhetens behov och krav. Läs mer om MCSS tilläggsmoduler

Appva_MCSS_android_and_admin-2500w
Appva bakgrund med logga

Vill du veta mer eller få en demo?

Kontakta oss

Teknisk specifikation

Driftsmiljö

MCSS IT-infrastruktur och drift är specifikt anpassad för att möta de legala krav, regelverk och rekommendationer som ställs på medicintekniska produkter inom vård och omsorg gällande informationssäkerhet.

Tillgänglighet

MCSS levereras via en klustrad High-Availability (HA), lastbalanserad och redundant servermiljö. Normal tillgänglighet för MCSS är 99,5% beräknat på årsbasis.

Autentisering

MCSS stödjer säker tvåfaktorsinloggning via tjänstelegitimation (SITHS) och Active Directory (AD) Single Sign-On (SSO) integration.

Auktorisering

Administration av MCSS via enheter åtkomst- och behörighetskontrolleras via ett klientcertifikat knutet till verksamheten och utfärdat av Vitec Appva AB. Tillsammans möjliggör kombinationen av klientcertifikatet och slutanvändarens autentiseringsuppgifter att både verksamhet och Vitec Appva AB kan upprätthålla en fullständig kontroll över dels vilka slutanvändare och dels vilka enheter som är behöriga att få åtkomst till tjänsten.

Loggning

Loggning av åtkomstkontroll sker enligt Integritetsskyddsmyndigheten och Socialstyrelsens riktlinjer för kontroll av åtkomst.

Systemkrav

MCSS stödjer senaste version av Google Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge på löpande basis samt senaste version av iOS och Android operativsystem.